nedeľa 21. júna 2009

pustovník VIIIIAni učenci, usilujúci sa spoznať klady minulosti, hoci prenikajú až do tých najjemnejších tajomstiev jej počiatkov,
nie sú schopní rozpoznať to do hĺbky.
Veď ani sa to nedá rozpoznať!
Preto:
Treba sa stále otužovať ako pred prebrodením ľadovej rieky!
A akým ostražitým treba pritom byť!
Akoby hrozilo zo všetkých strán nebezpečenstvo.
A akým rozvážnym treba pritom byť!
Ako vo chvíľach, keď človek vykonáva privítací obrad.
A akým všeprenikajúcim treba pritom byť!
Ako voda z roztápajúceho sa ľadu.
A ako treba považovať všetko za veľmi dôležité!
Akoby si stál pred sebou ako pred neopracovaným drevom.
A akým vyprázdneným treba pritom byť!
Akoby si bol bezdnou hlbinou!
A akým stále nevyjasneným treba pritom byť!
Akoby si si sám sebe pripadal hlupákom.
Veď ako inak by si dokázal zo svojej pôvodnej nevedomosti dopracovať sa do stavu ničím nenarušiteľnej vyrovnanosti?!
Veď ako inak by si dokázal zo svojej pôvodnej ustrnulosti dopracovať sa do stavu tej najprenesmiernejšej tvorivosti?!
Tí, čo sa usilujú o takúto Cestu poznania, nikdy v ničom "nepretečú cez okraj"!
A len preto, že v ničom "nepretečú cez okraj", sú schopní naberať do seba stále viac a viac a konca v tom nikdy nedôjdu!
Lao c

nedeľa 14. júna 2009

obesenec XIIDosahovaním ťažiska vyprázdnenosti dosahujem stav jednoty.
V desaťtisícoch vecí, ktoré sa neustále uskutočňujú, pozorujem jav akoby stáleho prinavracania sa.
Nespočetné množstvá mysliacich bytostí i nemysliacich vecí akoby sa znovu a znovu krúživo prinavracali ku svojim koreňom.
Prinavracanie sa ku koreňom nazývam "stavom utíšenia"
a to je to, čo možno nazvať "znovuobnovením určenia".
Znovuobnovením určenia sa vymedzí aj moje bytie
a pochopenie môjho bytia, to nazývam "pochopením svojho správneho zmyslu"!
Nepochopenie svojho správneho bytia býva sebaklam, ktorý plodí strašné nebezpečenstvá!
Z pochopenia svojho správneho bytia sú následné formy správania sa.
Formy správania sa - a následná verejnoprospešnosť.
Verejnoprospešnosť - následná schopnosť vládnutia.
Schopnosť vládnutia - následná účasť Nebies,
účasť Nebies - následná účasť na Ceste Tao,
účasť na Ceste Tao - a z toho následná dlhovekosť.
A potom už strata tela nie je nijakou smrteľnou pohromou!

Lao-c